Przejdź do treści

Kafel MB/A/8779

Fragmenty kafla Mielnik wykop XIIA MB/A/8779 nr inw.pol. 108/89

Magazyny Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Czas powstania: Późne średniowiecze

Kafel płytowy barwiony na kolor ceglasto brązowy z zielonym przebarwieniem szkliwa punktowo. Na płycie kafla przedstawiona jest otwarta brama wjazdowa do zamku z trzema wieżami. Pomiędzy wieżami dwie postacie trzymające lekko zakrzywione szable (?). Postacie ubrane są w zbroje i hełmy z zamkniętymi przyłbicami. Cała płyta okolona jest profilowaną listwą.

Fragmenty kafla dotarły do pracowni częściowo sklejone przez archeologa opracowującego materiał ceramiczny. Sklejone fragmenty nie pozwalały na rekonstrukcję. W 2022 roku w czerwcu udało się dobrać i dokleić brakujące fragmenty pozwalające na rekonstrukcję całego kafla.

Czerep kafla wykonany z gliny schudzonej dodatkiem drobnoziarnistego piasku rzecznego o granulacji do 0,5 mm. Dobrze wypalony w atmosferze utleniającej (fot 8.) Obiekty zachowana fragmentarycznie , i z poluzowanymi spoinami ( brzęczące). Spoiny poluzowane z związku z długotrwałym narażeniem na zmienne warunki temperatury i wilgotności. Prawdopodobnie spoiny częściowo rozłożone biologicznie.

Prace mają na celu przywrócenie wartości ekspozycyjnych obiekcie.

Etapy prac:

  1. oczyszczenie przełomów i spoin
  2. sklejenie (klej typu wikol)
  3. zapuszczenie kleju POW w poluzowane spoiny
  4. zapuszczenie rzadkiego gipsu w spoiny
  5. uzupełnienie brakujących fragmentów czerepu gipsem
  6. opracowanie mechaniczne (podcinanie, szlifowanie)
  7. malowanie uzupełnień w kolorze, farby akrylowe, gesso.
  8. nałożenie szkliwa (Paraloid b 72 w toluenie)
Skip to content